Název projektu: FVE BRABEC, mlýn Horažďovice - Zářečí 20 kWp

Číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000680

Popis projektu: ,,Projekt FVE BRABEC- mlýn Horažďovice-Zářečí 20 kWp´´ je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny o výkonu 20 kWp včetně akumulace o kapacitě 20 kWp sloužící pro vlastní spotřebu žadatele.

Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.