O nás

První zmínky o mlýnu na tomto místě pocházejí z roku 1360.

Do dnešní podoby byl mlýn přestavěn na přelomu 19. a 20. století. Tato podoba je zachována dodnes, neboť mlýn leží v památkově chráněné oblasti.

Posledním známým vlastníkem mlýna do roku 1948 je rodina Miňovských, která však mlýn neprovozuje, ale pronajímá. Proto je mlýn znám spíše podle jmen pronajímatelů, tedy Karlíkův nebo Paškův.

Od roku 1948 mlýn postupně spadá pod Mlýny Plzeň n.p., Mlýny a těstárny Pardubice n.p. a nakonec Plzeňské mlýny n.p.

V roce 1959 jsou rozebrány původní dvě turbíny Girard (někdy též Knoppovy), které zásobovaly mlýn elektrickou energií.

Až do roku 1978 sloužila budova jako mlýn, v tomto roce však dochází k přestavbě mlýna na míchárnu moučných směsí a začínají se zde vyrábět pekařské a cukrářské přípravky a knedlíkové směsi.

V roce 1991 mlýn získává zpět v restituci vnuk Miňovských Josef Brabec a 25.10.1991 zakládá firmu Josef Brabec, mlýn Horažďovice-Zářečí. Vzhledem k tomu, že se při výrobě pekařských směsí používá velké množství surovin, dochází v roce 1991 k rozšíření činnosti firmy o zásobování pekařů a cukrářů surovinami vhodnými pro jejich výrobu.

Roku 2000 je zcela přestavěna a zprovozněna jedna z budov v areálu mlýna sloužící dosud jako sklad uhlí, sklep a odkladiště nepotřebného materiálu. Nyní slouží jako zázemí pro zaměstnance, kanceláře, laboratoř, garáže, byt atd.

V roce 2002 dochází k rozsáhlé rekonstrukci další z budov, ve které byly dosud byty, kanceláře a zázemí zaměstnanců mlýnu. Po přestavbě je z této budovy sklad surovin pro výrobu a prodej.

V březnu 2008 dochází v naší společnosti ke změně právní formy a firma se přejmenovává na Brabec, mlýn Horažďovice -Zářečí s.r.o.